Foto: Marita Svensson

1A. Rösträtt – sång på förskolan:
Loopa med dan

Vad kan man göra med en loop-pedal, en mikrofon och barnens egna röster? Precis allt. Här får publiken möta Dan Knagg och från början till slut vara med att forma en improvisationsföreställnings oförutsägbara utveckling. Det blir en lek med ord, rytmer, toner och loopar med kraft att skingra blyghet, väcka nyfikenhet, glädje och förundran över ljudens oändliga universum.

Dan Knagg är multiinstrumentalist, med sång och slagverk i fokus, och har verkat som frilansmusiker de senaste tio åren inom främst folk-och världsmusikgenren. Han är utbildad sångpedagog och musiker vid Musikhögskolan i Malmö. Han har varit aktiv i band som Alla Fagra, Tarabband, ODE, Emilia Amper Band med flera. Parallellt har han jobbat som teatermusiker och regissör och deltagit i ett tiotal produktioner för barn och unga.

Konceptet Rösträtt – Sång på förskolan

Genom rösträtt – Sång på förskolan får barnen sjunga och använda både sin röst och kropp utifrån sina egna förutsättningar tillsammans med en av våra rösträttscoacher. Vi erbjuder flera olika Rösträttsprogram med olika musikaliska uttryck men gemensamt för dem alla är att de innehåller ett tredelat upplägg

  • Uppsjungning/uppvärmning av rösten, stämbanden och kroppen
  • Delaktighet i sång och rörelse
  • Lyssna: sångcoachen sjunger för barnen

Rösträtt – sång på förskolan ger barn och personal på förskolor kunskap och idéer för att sjunga mer i den dagliga verksamheten, utifrån barnens egna tonarter och stämband. Vi vill göra en radikal och genomgripande insats för musik på små barns villkor.

Tips! Ladda ner gratisappen MusikA och öva på röstuppvärmningar som finns under knappen STARTA före besöket.

Läs mer om vår nationella satsning här: unga.musikisyd.se/rostratt-nationellt-projekt/

FAKTA

Målgrupp: 3-5 år
Speltid: 35 min
Spelyta: 3 x 2 m
Lokal: Fri golvyta
El: Nej
Mörkläggning: Nej
Bygg/riv: 30/30
Bärhjälp: Nej
Antal medv: 1