Foto: Naima Kraft

1A. Rösträtt – sång på förskolan:
Häng med på SångSkattJakt med Johanna Kraft

Vi ger oss ut på en äventyrlig skattjakt. Ledtrådar för att hitta Sång-Skatten får vi genom att göra olika uppdrag. Ett uppdrag kan vara att sätta nya ord till en visa vi redan kan, att sjunga så starkt vi bara kan och vågar, att sjunga en sång i olika stilar, att härma en rytm eller hänga med i en rörelselek.

Det viktigaste uppdraget genomsyrar hela skattjakten – det är att hitta rösten i sig själv och att våga använda den ett lekfullt sätt där glädje och nyfikenhet är fokus.

Konceptet Rösträtt – Sång på förskolan

Genom rösträtt – Sång på förskolan får barnen sjunga och använda både sin röst och kropp utifrån sina egna förutsättningar tillsammans med en av våra rösträttscoacher. Vi erbjuder flera olika Rösträttsprogram med olika musikaliska uttryck men gemensamt för dem alla är att de innehåller ett tredelat upplägg

  • Uppsjungning/uppvärmning av rösten, stämbanden och kroppen
  • Delaktighet i sång och rörelse
  • Lyssna: sångcoachen sjunger för barnen

Rösträtt – sång på förskolan ger barn och personal på förskolor kunskap och idéer för att sjunga mer i den dagliga verksamheten, utifrån barnens egna tonarter och stämband. Vi vill göra en radikal och genomgripande insats för musik på små barns villkor.

Tips! Ladda ner gratisappen MusikA och öva på röstuppvärmningar som finns under knappen STARTA före besöket.

Läs mer om vår nationella satsning här: unga.musikisyd.se/rostratt-nationellt-projekt/

FAKTA

Målgrupp: 3-5 år
Speltid: 35 min
Spelyta: 3 x 2 m
Lokal: Fri golvyta
El: Nej
Mörkläggning: Nej
Bygg/riv: 30/30
Bärhjälp: Nej
Antal medv: 1