Så här beställer du

Alla 3 -16 åringar i Blekinge omfattas av samarbetsavtal enligt Blekingemodellen.

  1. Välj den musikföreställning ni önskar. Välj också ett reservprogram.
  2. Lämna beställningen senast 21 april 2021 till kultursamordnaren
    i din kommun som sammanställer och skickar önskemålen vidare till Christina Vermandis, Musik i Blekinge.​

Bra om ni tänker på följande:

  • Se till att barn, ungdomar samt personal får ta del av och tycka till om musikutbudet.
  • Finns KulturCrew på er skola är det viktigt att de är delaktiga.
  • Respektera de krav som gäller för varje produktion.