Så här beställer du

Alla 3-16 åringar i Blekinge omfattas av samarbetsavtal enligt Blekingemodellen.

  1. Välj den produktion ni önskar. Välj också ett reservprogram.
  2. Mejla beställningen senast 8 mars 2023 till kultursamordnaren
    i din kommun som sammanställer och skickar önskemålen vidare till Christina Vermandis, Musik i Blekinge.​

Här hittar du din samordnare i Blekinge:

Karlskrona: Suzanne Eklöf, Kultur- och fritidsförvaltningen

Ronneby: Britt-Marie Söderbom, Ronneby Kulturskola

Karlshamn: Pernilla Ekwall Liljeqvist, Kultur Karlshamn

Olofström: Anna Lundholm, Kultur och fritidsförvaltningen

Sölvesborg: Lotta Mattisson och Malin Håkansson, Barn- och utbildningsförvaltningen

Bra om ni tänker på följande:

  • Se till att barn, ungdomar samt personal får ta del av och tycka till om musikutbudet.
  • Om KulturCrew finns på er skola är det viktigt att de är delaktiga i urvalet av musikföreställningar och arrangemang.
  • Respektera de krav som gäller för varje produktion.

Musik i Blekinge står för alla artistrelaterade kostnader; gager, sociala avgifter, resor, logi, produktionskostnader och teknik. Arrangören svarar för lokal, marknadsföring och eventuella elevtransporter.

Offentliga föreställningar

Om det finns intresse för att produktionerna ska framföras offentligt är ni välkomna att kontakta producent Christina Vermandis på Musik i Blekinge via mejl för bokning och kontraktsskrivning. ​