Foto: Carina Klein

1B. Rösträtt – sång på förskolan:
Vem knackar på? – med Irene Bengtsson

Irene bjuder på en musikalisk resa genom uttryck, fantasi och lek, där den egna rösten är i fokus. Men VEM knackar på och vad finns bakom dörren?

Syftet är att ge barnen rätt till sin egen röst. Vi tränar sång tillsammans på ett enkelt sätt i en workshop. Irene ger tips och inspiration till pedagogerna som sedan kan bygga vidare med röstens olika uttryck.

Irene är sång- och talpedagog vid Karlshamns Musikskola. Har lång erfarenhet av barnröster, barngrupper med sång och rytmik. Är frilansande sångerska samt håller workshops/föreläsningar om röst och röstvård.

Konceptet Rösträtt – Sång på förskolan

Genom rösträtt – Sång på förskolan får barnen sjunga och använda både sin röst och kropp utifrån sina egna förutsättningar tillsammans med en av våra rösträttscoacher. Vi erbjuder flera olika Rösträttsprogram med olika musikaliska uttryck men gemensamt för dem alla är att de innehåller ett tredelat upplägg

  • Uppsjungning/uppvärmning av rösten, stämbanden och kroppen
  • Delaktighet i sång och rörelse
  • Lyssna: sångcoachen sjunger för barnen

Rösträtt – sång på förskolan ger barn och personal på förskolor kunskap och idéer för att sjunga mer i den dagliga verksamheten, utifrån barnens egna tonarter och stämband. Vi vill göra en radikal och genomgripande insats för musik på små barns villkor.

Tips! Ladda ner gratisappen MusikA och öva på röstuppvärmningar som finns under knappen STARTA före besöket.

Läs mer om vår nationella satsning här: unga.musikisyd.se/rostratt-nationellt-projekt/

FAKTA

Målgrupp: 3-5 år
Speltid: 35 min
Spelyta: 3 x 2 m
Lokal: Fri golvyta
El: Nej
Mörkläggning: Nej
Bygg/riv: 30/30
Bärhjälp: Nej
Antal medv: 1