Blekinge­modellen
/Kulturgaranti

Producenten för barn och unga koordinerar samt utvecklar skolkonsertverksamheten tillsammans med länets kultursamordnare. Alla barn i Blekinge mellan 3-16 år omfattas av en unik kulturgaranti enligt Blekingemodellen. Denna modell innebär att barnen får uppleva eller vara delaktiga i 1-2 livekonserter årligen med professionella musiker. Årligen får omkring 26000 barn i Blekinge möta levande musik i förskolan eller skolan.

Blekinge Läns bildningsförbund ombesörjer att barnen får uppleva en teater-/dansföreställningen per år även detta som en del i Blekingemodellen.

Musik i Blekinge arrangerar årligen en musikutbudsdag för barn och unga. Denna musikutbudsdag är alltid onsdag i vecka 7 och platsen är Lokstallarna, Karlshamn.

Syftet med denna dag är att visa upp och erbjuda livekonserter med hög kvalitet för barn, kulturombud, kultursamordnare, pedagoger, producenter och arrangörer i Blekinge. Musikutbudsdagen är en viktig del i en demokratisk process för att skolorna (kulturombuden och barnen) ska få möjlighet att kunna välja vad de önskar. I samband med musikutbudsdagen delas en produktionskatalog ut till alla deltagare.

Utbudsdag för Barn och unga 2022-2023 görs om till digitalt programsläpp

Musik i Blekinges utbudsdag Barn och unga som brukar gå av stapeln i Lokstallarna, Karlshamn, årligen onsdag vecka 7, omvandlas även 2022 till ett digitalt programsläpp onsdag 16 februari. Hela musikutbudet kommer att presenteras med filmer av alla föreställningar på musikutbudunga.se