Outro

Verksamhetsåret 2023 har goda förutsättningar att bli året då vi äntligen ser en återgång (efter pandemin) till en förhoppningsvis normal nivå för såväl målgruppen barn och unga som våra artister i utbudet. Det är vår förhoppning att årets katalog med sitt varierande innehåll ska uppfylla era förväntningar.

Utöver utbudsverksamheten i regionens skolor arbetar Musik i Blekinge ständigt med att utveckla områden där vi med vår kompetens, erfarenhet och goda nätverk kan bidra till barn och ungas bästa. Ett sådant exempel är den nationella satsning som nu görs inom blåsmusiken och där Musik i Blekinge framgångsrikt beviljats ett tvåårigt ekonomiskt stöd från Kulturrådet. Projektet ska utveckla metoder för vidare spridning nationellt där särskilt fokus kommer att ligga på barn och ungas möjligheter att få upp ögonen för den glädje, gemenskap och kreativitet som blåsmusiken ger.

Vi vill återigen slå ett slag för Blekinges nya regionala kulturplan som gäller från 2022 och fram till 2025 (finns tillgänglig på internet). Kulturplanen beskriver vilken utveckling vi tillsammans ska jobba för och är framtagen i s amverkan mellan region och kommuner samt i nära samråd med föreningar och kulturs kapare. Den beskriver hur den regionala kulturella infrastrukturen ser ut, vad som ska prioriteras och hur satsningarna som ska göras är kopplade till de regionala och nationella kulturpolitiska målen.

Likt den tidigare kulturplanen är målgruppen barn och unga prioriterad vilket vi på Musik i Blekinge är mycket stolta över.

Morgan Carlsson

Länsmusikchef

Ladda ner Region Blekinges Kulturplan 2022-2025 som pdf här.