Outro

Vi lämnar verksamhetsåret 2021 bakom oss som till stor del påverkades av den rådande pandemin och blickar framåt mot ett förhoppningsvis ljusare år avseende utbudsverksamheten för barn och unga.  

Från och med 2022 och fram till 2025 gäller en ny regional kulturplan för Blekinge. Kulturplanen beskriver vilken utveckling vi tillsammans ska jobba för och är framtagen i samverkan mellan region och kommuner och i samråd med föreningar och kulturskapare. Den beskriver hur den regionala kulturella infrastrukturen ser ut, vad som ska prioriteras och hur satsningarna som ska göras är kopplade till de regionala och nationella kulturpolitiska målen. Likt den tidigare kulturplanen är målgruppen barn och unga prioriterad vilket vi på Musik i Blekinge är stolta över.

Det är min förhoppning att årets utbudskatalog med sitt varierande innehåll ska uppfylla era förväntningar och att vi tillsammans, med kulturen som redskap, fortsätter vårt arbete för barn och ungas bästa i vårt fantastiska Blekinge.

Morgan Carlsson

Länsmusikchef

Ladda ner Region Blekinges Kulturplan 2022-2025 som pdf här.