Intro

Först av allt vill jag rikta ett stort tack till turnerande artister, pedagoger, kulturombud och kultursamordnare i Blekinge! Tänk vad ni alla ställt om, varit flexibla, kreativa, klurat och funnit många olika lösningar, för att så många skolbarn som möjligt fått ta del av sin unika kulturgaranti i Blekinge, trots en pågående coronapandemi. Det har varit en stor utmaning som tvingat oss att tänka nytt och fått oss ibland att fundera på vad som egentligen är viktigt i livet. Jag citerar den grekiska filosofen Heraclitus som lär ha sagt:

”The only constant in life is change”

En förändringsprocess som Musik i Blekinge är delaktig i, är det nationella samarbetsprojektet ”Rösträtt – Sång på förskolan”.* Projektet är en effekt efter ett nationellt upprop om att barns sång behöver stärkas. Många kände oro över att barn inte längre får tillgång till sin röst och att musikens roll i läroplaner och undervisning i det närmaste försvunnit. Syftet är att utveckla och stimulera barns sång och utgå från barnens förutsättningar, så att de får sjunga i tonarter som passar deras röster.

”Rösträtt står både för att använda rösten på rätt sätt, men också för demokrati och barns delaktighet”

Rösträttscoacher kommer att turnera i Blekinge och nya rösträttscoacher kommer att utbildas. En nationell digital plattform kommer att skapas, för att samla sånger från hela landet som barn och pedagoger kan använda.

”Hur vet man om tonarten är rätt för barn? ­– Låt barnet börja sjunga och som vuxen följer du efter barnets tonläge, säger Elinor Fryklund, konstnärlig ledare för Rösträtt”

Alla våra produktioner i denna utbudskatalog är lämpliga för unga med behov av särskilt stöd och artisterna kan anpassa musikföreställningarna om så önskas. Om det finns intresse för att produktionerna ska framföras offentligt är ni välkomna att kontakta mig för kontraktsskrivning och bokning.

Varmt välkommen att ta del av Musik i Blekinges musikutbud för unga 2021 – 2022!

Christina Vermandis

Producent Barn och Unga

* Rösträtt – Sång på förskolan är ett 3-årigt nationellt samarbetsprojekt inom Regional Musik Sverige för att stärka barns sång. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd. Projektet, som beviljats utvecklingsbidrag från Kulturrådet, sker i samverkan med Kungliga Akademins satsning Sjungande barn.