Intro

Musik i Blekinge ingår sedan 2020 i det nationella projektet Rösträtt – Sång på förskolan, och från och med hösten 2022 ingår samtliga regioner i Sverige. Det är oerhört glädjande att detta musikaliska upprop fått nationellt genomslag!

Projektet utvecklas kontinuerligt och stort kunskapsutbyte sker mellan regionerna. Förutom fortbildning av sångcoacher, så utvecklas digitala verktyg som kan ge inspiration och stöd åt pedagogerna inom förskolan. Under de senaste tre åren har olika sångcoacher turnerat på förskolorna i Blekinge och våren 2023 ska vi starta upp vår första förskolepedagogkör! Pedagoger på förskolan ska få verktyg och fortbildning i hur man kan använda rätt röstläge för små barn och kunna hjälpa barnen att utveckla sin röst. Genom att använda sin sångröst utan att värdera den hjälper det att förmedla en lekfull inställning till barnen. Att bruka sin röst kräver att man kan sjunga ut, med självförtroende och på den egna röstens villkor.

Musik i Blekinge vill ge barn och unga tillgång till levande musikupplevelser av hög kvalitet genom uppväxten. Musik kan beröra oss människor på ett sätt vi inte alltid kan sätta ord på och kan göra avtryck för hela livet.

Alla våra produktioner i denna utbudskatalog är lämpliga för unga med behov av särskilt stöd och artisterna kan anpassa musikföreställningarna om så önskas. Om det finns intresse för att produktionerna ska framföras offentligt är ni välkomna att kontakta mig för kontraktsskrivning och bokning. Musik i Blekinge kan även vara en samarbetspart vid Skapande skola-projekt.

Varmt välkommen att ta del av Musik i Blekinges musikutbud 2023 – 2024!

Christina Vermandis

Producent Barn och Unga