Intro

Att upprätthålla kulturgarantin för barnen i vårt län, även i en pandemi, ser Musik i Blekinge som ett oerhört viktigt uppdrag. Barnen har en demokratisk rättighet till musik och kultur ur ett barnrättsperspektiv och vi är många aktörer som möjliggör detta på olika sätt tillsammans. Stort tack till alla ni som bidrar till detta!

Musikupplevelser under uppväxten kan göra stort intryck, ge insikter, väcka olika känslor och komplettera livets verktygslåda. Enligt professor Töres Theorell visar forskningen att när barn upplever musik, spelar instrument eller rör på sig till musik förstoras hjärnbalken och detta leder till att samordningen mellan vänster och höger hjärnhalva förbättras och även att känslocentrum utvecklas. Det som händer då är att barn lär sig skilja på olika känslor, har lättare för att sätta ord på känslor och även att förmedla sina egna känslor – en viktig kunskap för hela livet.*

Alla våra produktioner i denna utbudskatalog är lämpliga för unga med behov av särskilt stöd och artisterna kan anpassa musikföreställningarna om så önskas. Om det finns intresse för att produktionerna ska framföras offentligt är ni välkomna att kontakta mig för kontraktsskrivning och bokning. Musik i Blekinge kan även vara en samarbetspart vid Skapande-skola-projekt.

Varmt välkommen att ta del av Musik i Blekinges musikutbud 2022 – 2023!

Christina Vermandis

Producent Barn och Unga