Foto: Johan Glössner

1C. Rösträtt – sång på förskolan: Sofias Sångeria med Sofia Loell

Hälsa på i Sofias Sångeria, en ljud- och sångkiosk som låter barnen testa och lära känna sina röster i en lekfull musikstund. Röstlekar, rörelselekar och hitta sina stämband står på agendan. Vi tar hjälp av ljudburkarna i kiosken för att hitta sånger, rytmer och ljud.

Sofia har arbetat med musik i 20 år och tidigare varit ute på förskolor med musikteater och musiklekar. Hjärtat klappar för att alla barn ska ha tillgång till musik och sin röst på sina egna villkor, där lekfullhet och delaktighet står i centrum.

Tredelat upplägg gäller alla Rösträtts-program:

  1. Uppsjungning/uppvärmning av rösten, stämbanden och kroppen
  2. Delaktighet i sång och rörelse
  3. Lyssna: sångcoachen sjunger för barnen

Tips! Ladda ner gratisappen MusikA och öva på röstuppvärmningar som finns under knappen STARTA före besöket.

Konceptet Rösträtt – Sång på förskolan

”Rösträtt – Sång på förskolan” är ett nationellt samarbetsprojekt för att alla förskolebarn i landet ska ha rätt att få sjunga på sina villkor. Projektsamordnare för det nationella projektet är UNGA Musik i Syd.

Genom detta projekt ges förskolorna möjlighet att investera i kunskap, idéer och material som kan inspirera till att sjunga mera i den dagliga förskoleverksamheten utifrån barnens egna tonarter och stämband. Välj mellan Sofias Sångeria, Emelie & Visselgnissel eller Min röst med Ida Knagg, som alla har stor kännedom om barns röster och erbjuder fördjupning i olika genrer. Läs mer om projektet här.

Musik i Syd  |  unga.musikisyd.se  |  Pedagogiskt material

FAKTA

Målgrupp: 3-5 år
Speltid: 35 min
Spelyta: 3 x 2 m
Lokal: Fri golvyta
El: 230 V
Mörkläggning: Nej
Bygg/riv: 30/30
Bärhjälp: Nej
Antal medv: 1